top of page
Клименко.png

Клименко Вікторія Іванівна

Завідуюча кафедрою громадського здоров'я

Доктор медичних наук (2009), професор (2014), Заслужений лікар України (2015), магістр з адміністративного менеджменту(2020), має вищу атестаційну лікарську категорію за спеціальностями «Терапія» та «Організація і управління охороною здоров'я»

Автор 210 наукових та навчально-методичних праць, з яких 1 монографія, 7 методичних рекомендацій затверджених МОЗ України, 3 інформаційних листа, 1 свідоцтво на авторське право, 1 аналітично-статистичного посібника МОЗ України, 2-х типових програм з навчальної дисципліни для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальності 8.12010007 «лабораторна діагностика» напряму підготовки 1201, 5 навчальних посібників, затверджених МОЗ України, 1 навчального
посібника, затвердженого МОН України.

Під керівництвом Клименко В.І. захищено 3 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Всі цикли будуть проводитись згідно вимог наказу МОЗ України від 22.02.2019 №446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів" за денною та дистанційною формою навчання.

При оформленні на цикл (спеціалізація, стажування, тематичне удосконалення) при собі мати:

  • Паспорт, ідентифікаційний код (оригінал та копія),

  • диплом про закінчення ВУЗу (оригінал та завірена копія),

  • свідоцтво про одруження, якщо диплом виданий на інше прізвище (завірена копія),

  • посвідчення (або сертифікати лікаря-спеціаліста) про закінчення інтернатури (оригінали та завірені копії),

  • копія трудової книжки (завірена),

  • фотографія розміром 3х4*

 

*для циклу спеціалізації або стажування

Копії документів мають бути завірені відділом кадрів установи, яка направляє на цикл або нотаріально.

З питань уточнення інформації прохання звертатися до довідки за телефонами:
+38 (048) 788-98-03
+38 (094) 922-28-03

bottom of page